Zaproszenie na seminarium dotyczące wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

$image_alt

Reprezentujesz środowisko gospodarcze, naukowe? Przyjdź i Ty na seminarium dotyczące wyboru i konkursu na Inteligentne Specjalizacje Pomorza

W obecnym okresie finansowania 2014-2020 identyfikacja inteligentnych specjalizacji jest warunkiem wstępnym (tzw. ex-ante) umożliwiającym dostęp do europejskich funduszy. Priorytety ich wydatkowania należy ukierunkować na specjalizacje mające potencjał innowacyjny, które sprawią, że nasz region stanie się konkurencyjny w szerszej skali.

Wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza będzie przeprowadzony z udziałem komisji ekspertów w oparciu o zdefiniowane wcześniej kryteria. Projekty wynikające z podpisanych w wyniku konkursu porozumień na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji będą następnie korzystały z preferencji w dostępie do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje będą traktowane preferencyjnie w dostępie do finansowania na poziomie krajowym np. POIR i europejskim np. Horyzont 2020.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na seminarium dotyczące wyboru i konkursu na Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 maja br. o godz. 12.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowy program spotkania znajdą Państwo poniżej.

Prosimy o uprzednią rejestrację na wydarzenie pod adresem: d.balamonczek@pomorskie.eu
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zgłaszające prosimy o podanie imienia, nazwiska uczestnika oraz instytucji, adresu e-mail i telefonu kontaktowego.

PROGRAM SEMINARIUM

 

Niezbędne informacje dotyczące wyboru i konkursu na Inteligentne Specjalizacje Pomorza znajdziesz TUTAJ

W obecnym okresie finansowania 2014-2020 identyfikacja inteligentnych specjalizacji jest warunkiem wstępnym (tzw. ex-ante) umożliwiającym dostęp do europejskich funduszy. Priorytety ich wydatkowania należy ukierunkować na specjalizacje mające potencjał innowacyjny, które sprawią, że nasz region stanie się konkurencyjny w szerszej skali.

Wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza będzie przeprowadzony z udziałem komisji ekspertów w oparciu o zdefiniowane wcześniej kryteria. Projekty wynikające z podpisanych w wyniku konkursu porozumień na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji będą następnie korzystały z preferencji w dostępie do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje będą traktowane preferencyjnie w dostępie do finansowania na poziomie krajowym np. POIR i europejskim np. Horyzont 2020.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na seminarium dotyczące wyboru i konkursu na Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 maja br. o godz. 12.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowy program spotkania znajdą Państwo poniżej.

Prosimy o uprzednią rejestrację na wydarzenie pod adresem: d.balamonczek@pomorskie.eu
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zgłaszające prosimy o podanie imienia, nazwiska uczestnika oraz instytucji, adresu e-mail i telefonu kontaktowego.

PROGRAM SEMINARIUM

 

Niezbędne informacje dotyczące wyboru i konkursu na Inteligentne Specjalizacje Pomorza znajdziesz TUTAJ

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja" którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.