Ruszyła IV edycja projektu INNOpomorze!

$image_alt

Samorząd Województwa Pomorskiego razem z partnerami Spółką InnoBaltica oraz Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej podjął się realizacji IV już edycji projektu INNOpomorze

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności krajów unijnych wymaga podjęcia zdecydowanych działań pro-innowacyjnych, szczególnie, że w dalszym ciągu nie notuje się znaczącej liczby wdrożeń. Uznaje się, że innowacje mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki, a działalność proinnowacyjna jest zasadniczym elementem strategii Europa 2020.

Stąd Samorząd Województwa Pomorskiego razem z partnerami Spółką InnoBaltica oraz Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej podjął się realizacji IV już edycji projektu INNOpomorze.

Po zebraniu doświadczeń z poprzednich 3 edycji projektu INNOpomorze, zauważono, że współpraca środowisk gospodarczych i naukowych w celu zrealizowania innowacyjnych przedsięwzięć wymaga już nie tylko skoncentrowanych działań animacyjnych, ale i zintensyfikowania działań generujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Przedsięwzięcia te wypracowane muszą być na zasadzie współpracy w ramach „złotego trójkąta" i będą stanowiły podstawę wyboru inteligentnych specjalizacji (IS) Pomorza, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej.

Projekt potrwa do końca sierpnia 2015 roku, a w tym czasie zaplanowano szereg działań zmierzających do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest powstanie Pomorskiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – regionalnego systemu kreowania i wzmacniania jakości innowacyjności, poprzez m.in.:

•Spotkania branżowe, także w ramach Inteligentnych Specjalizacji
•Konwencje Liderów
•Konkurs dla start-upów
•Forum Innowacji INNO3city
•Program Kształcenia Liderów Innowacji
•Pomorska Oferta Naukowa – system wymiany informacji ofert B+R i przedsiębiorstw

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa jako instytucje publiczne, prywatne, instytucje otoczenia biznesu, do aktywnego włączenia się w realizację poszczególnych działań w naszym projekcie i wspólnego dążenia do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego.

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności krajów unijnych wymaga podjęcia zdecydowanych działań pro-innowacyjnych, szczególnie, że w dalszym ciągu nie notuje się znaczącej liczby wdrożeń. Uznaje się, że innowacje mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki, a działalność proinnowacyjna jest zasadniczym elementem strategii Europa 2020.

Stąd Samorząd Województwa Pomorskiego razem z partnerami Spółką InnoBaltica oraz Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej podjął się realizacji IV już edycji projektu INNOpomorze.

Po zebraniu doświadczeń z poprzednich 3 edycji projektu INNOpomorze, zauważono, że współpraca środowisk gospodarczych i naukowych w celu zrealizowania innowacyjnych przedsięwzięć wymaga już nie tylko skoncentrowanych działań animacyjnych, ale i zintensyfikowania działań generujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Przedsięwzięcia te wypracowane muszą być na zasadzie współpracy w ramach „złotego trójkąta" i będą stanowiły podstawę wyboru inteligentnych specjalizacji (IS) Pomorza, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej.

Projekt potrwa do końca sierpnia 2015 roku, a w tym czasie zaplanowano szereg działań zmierzających do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest powstanie Pomorskiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – regionalnego systemu kreowania i wzmacniania jakości innowacyjności, poprzez m.in.:

•Spotkania branżowe, także w ramach Inteligentnych Specjalizacji
•Konwencje Liderów
•Konkurs dla start-upów
•Forum Innowacji INNO3city
•Program Kształcenia Liderów Innowacji
•Pomorska Oferta Naukowa – system wymiany informacji ofert B+R i przedsiębiorstw

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa jako instytucje publiczne, prywatne, instytucje otoczenia biznesu, do aktywnego włączenia się w realizację poszczególnych działań w naszym projekcie i wspólnego dążenia do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.