Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu

$image_alt

już 22 października w Amber Expo

„Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu"

22 października 2015 roku, godz. 12.15 – 13.45

Panel poświęcony wybranym, aktualnym problemom firm na Pomorzu w obszarach technologii:

  • off-shore i portowo-logistyczne
  • ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
  • interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie
  • medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Poruszone zostaną m.in. kwestie dostępności kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa danych, rozwoju Smart Grids i efektywności materiałów, eksploatacji zasobów morza, technologii dla transportu morskiego oraz profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, a także technologii podnoszących jakość życia.

 

Moderator: Damian Derebecki Prezes PICTEC

Paneliści:

Grażyna Filipczuk-Szester – Z-ca Prezesa Zarządu Fundacji Poszanowania Energii
Dawid Kentzer – Partner Black Pearls VC
Krzysztof Koniuszaniec – Deep Ocean Technology
Radosław Piesiewicz – Prezes Sirc Sp. z o.o.
Karolina Lipińska – Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji UMWP

 

REJESTRACJA: www.smartmetropolia.pl

UWAGA! Dodatkowo dla członków partnerstw Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zapewniamy specjalne, niższe ceny stoisk podczas Kongresu SMART METROPOLIA w ramach SALONU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI.

Kontakt:
InnoBaltica Sp. z o.o.
Anna Marzec
a.marzec@innobaltica.eu

 

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.