Polska przyspiesza z patentami

$image_alt

Polska poprawiła w 2014 roku swoją pozycję w europejskim rankingu innowacyjności Summary Innovation Index. Znacznie wzrosła też liczba polskich wynalazków zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Polska poprawiła w 2014 roku swoją pozycję w europejskim rankingu innowacyjności Summary Innovation Index. Znacznie wzrosła też liczba polskich wynalazków zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego. Rośnie również liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w trybie PCT z Polski, choć w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców nadal jesteśmy w ogonie Europy - wynika z II edycji Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców, opracowanego przez Crido Taxand.

Komisja Europejska realizując Strategię Europa 2020 przygotowuje co roku raport Innovation Union Scoreboard (IUS), analizujący innowacyjność państw członkowskich i wybranych krajów spoza UE. Zestawiając 25 wskaźników badających różne obszary innowacyjności, w tym wskaźnik związany z liczbą międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT, Komisja tworzy tzw. Summary Innovation Index (SII). Pozycja Polski na tle UE w tym zestawieniu systematycznie spadała od 2008 roku (22 pozycja w SII w 2008 roku, 25 pozycja w 2013 roku). W 2014 roku udało się odwrócić ten negatywny trend (24 pozycja).

Wyższe tempo
W latach 2006-2013 wskaźnik innowacyjności dla Polski oscylował wokół 0,27. W 2014 roku po raz pierwszy zanotowaliśmy jego istotniejszy wzrost, osiągając poziom 0,31. Co ciekawe, w 2014 roku wskaźnik ten rósł szybciej dla Polski niż dla średniej unijnej. Jeśli ta tendencja zostanie utrzymana, to w kolejnych latach mamy szansę na wyższe miejsca w  europejskim rankingu.

Pełna wersja Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorcówjest do pobrania na www.taxand.pl   

Źródło:www.pi.gov.pl

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.