Pogłębiona inwentaryzacja klastrów w Polsce - 2015

$image_alt

Zaproszenie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do składania ofert na przeprowadzenie pogłębionej inwentaryzacji !

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie: Pogłębionej inwentaryzacji klastrów w Polsce - 2015 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie ogłasza Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie pogłębionej inwentaryzacji klastrów w Polsce. Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 8 czerwca 2015 r. do godz. 10.00.

Więcej informacji: na BIP PARP
 
Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=26F6559DF6E243088E12F7A76957F37C

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.