Możliwość odpisania poniesionych nakładów na innowacje od podatku!

$image_alt

Tylko do końca tego roku firmy, które wdrożyły innowacje w swojej firmie mogą skorzystać z tzw. ulgi technologicznej. Można odliczyć nawet 50% kosztów zakupu nowej technologii.

Ulga podatkowa polega na możliwości odliczenia bezpośrednio od podstawy opodatkowania do 50% kosztów zakupu nowej technologii. Dodatkowo, jeżeli podatnik kupił ją wcześniej, ale dopiero w tym roku podatkowym uzyskał opinię o innowacyjności, niezbędną do przyznania ulgi, może dokonać korekty złożonych zeznań podatkowych.

Ogólnie za nową technologię ustawodawca uważa wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki prac rozwojowych. Nową technologią w przedsiębiorstwie może być zatem na przykład licencja, prawa do programów komputerowych, prawa z patentu lub wzoru użytkowego czy know-how. Stosowane na świecie krócej niż 5 lat wyniki badań i prac rozwojowych, które umożliwiająwytwarzanie nowych wyrobów lub usług albo udoskonalenie już istniejących, także są zaliczane do nowych technologii.

Zanim jednak przedsiębiorca będzie mógł odliczyć nową technologię od podatku, musi potwierdzić jej innowacyjność. Fiskus honoruje opinie o innowacyjności wystawione przez niezależną od podatnika jednostkę  naukową.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Źródło: www.pi.gov.pl

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.