Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ogłoszony!

$image_alt

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

14 maja br.  ogłoszono Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza!

Pod hasłem Inteligentnych specjalizacji Pomorza należy rozumieć dziedziny /obszary o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa pomorskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach, których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju nowej lub istniejącej specjalizacji gospodarczej oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej.

Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności ze środowisk biznesowych i naukowych zainteresowanych utworzeniem partnerstwa w celu przystąpienia do konkursu.

Aplikacje należy złożyć do 31 lipca br. w: 
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Niezbędne dokumenty i szczegóły znajdziesz na stronie www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu w zakładce Konkurs.

Źródło: www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja" którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.