Już jest! Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

$image_alt

A w raporcie m.in. porównanie informacji o polskich pracodawcach ze średnią unijną, przeciętny polski pracodawca jest o dwa lata młodszy, lepiej wykształcony i częściej jest kobietą. Struktura MSP zaczyna się pomału upodabniać do unijnej. Jednak niektóre procesy przebiegają bardzo wolno. Potencjał drzemie w działalności międzynarodowej.

Oceniając stan sektora w ciągu ostatnich dwóch lat trzeba wyjść od warunków makroekonomicznych, które w porównaniu z rokiem 2012 i początkiem 2013 były dość dobre bez względu na rosyjskie embargo na produkty żywnościowe. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wymienia kilka zjawisk wpływających na stan firm – poprawa koniunktury w kraju i w naszym otoczeniu zagranicznym w 2014 r., wzrost popytu krajowego spadek inflacji i stóp procentowych, zwiększenie dynamiki kredytowej. Nie można jednak zapominać, że część zjawisk odnotowanych w sektorze małych firm ma podłoże kulturowe, niektóre wynikają z warunków zatrudnienia.

W 2013 r. wszystkie grupy firm zanotowały wyraźne wyhamowanie wzrostów z lat 2010-2011, co przełożyło się na ich sytuację finansową. W 2013 r. sektor MSP jako całość po raz pierwszy od 2004 r. odnotował nieco szybsze tempo wzrostu przychodów niż duże przedsiębiorstwa. Małe i mikroprzedsiębiorstwa zanotowały również niską, ale dodatnią dynamikę przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem, spadek przychodów widoczny był w grupie średnich firm. 

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Źródło: pulsinnowacji.pb.pl

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.