Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym

$image_alt

już od 31 marca 2016 roku w Warszawie dwudniowa, IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu Innowacyjność i kreatywność w gospodarce.

31 marca 2016 roku w Warszawie rozpoczyna się dwudniowa, IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Tematyka paneli dyskusyjnych oraz wystąpień indywidualnych podczas tegorocznej edycji Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym, dotyczyć będzie m.in.: zagadnień związanych z tworzeniem i wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań projektowych dla podniesienia jakości życia osób z dysfunkcjami pokonującymi bariery w przestrzeni publicznej, roli projektantów przy tworzeniu nowych produktów, źródeł finasowania i ochrony prawnej wzornictwa przemysłowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie gospodarzem panelu Wzornictwo jako sposób na nowe rynki i rozwój, w którym m.in.: zostaną przedstawione wyniki badań PARP Diagnoza Stanu Design w Polsce, przykłady dobrych praktyk współpracy przedsiębiorców z projektantami oraz oferta działań Agencji w zakresie wsparcia projektów związanych ze wzornictwem i ochroną własności przemysłowej.

Szczegóły

W konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy, projektanci i przedstawiciele studiów wzorniczych, odbędą się także spotkania matchmakingowe.

Organizatorzy: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PARP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.