II etap Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

$image_alt

II etap Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza trwa. Aplikacje końcowe można składać do 1 grudnia 2014.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do wsparcia procesu wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Obecnie trwa II etap Konkursu na wybór IS Pomorza.

Czym są Inteligentne Specjalizacje Pomorza?
Inteligentne specjalizacje Pomorza to dziedziny /obszary o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa pomorskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach, których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju nowej lub istniejącej specjalizacji gospodarczej oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej.

Propozycje Inteligentnych Specjalizacji Pomorza znajdziesz TUTAJ

Zgodnie z Uchwałą nr 1056/393/14 Zarządu Województwa Pomorskiego, aplikacje końcowe należy składać do dnia 30 listopada 2014 roku.  Zważywszy na to, że koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dopuszczalnym terminem dostarczenia aplikacji końcowej jest najbliższy następny dzień powszedni tj. 1 grudnia 2014 roku włącznie do godziny 15:45.

Szczegóły dot. procesu dostępne są na stronie: www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu

 

Działanie realizowane jest w ramach projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja" którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej".

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.