Forum Dialogu Klastrów

$image_alt

ZAPRASZAMY! 22 sierpnia razem stwórzmy platformę do wymiany doświadczeń, współdzielenia pomysłów oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów partnerskich

W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, Spółka InnoBaltica serdecznie zaprasza do udziału w Forum Dialogu Klastrów, organizowanym wspólnie z Pomorskim Klastrem Żeglarskim oraz Klastrem Marek Turystycznych Polski Wschodniej.

Główną ideą Forum jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, współdzielenia pomysłów oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów partnerskich. Wszystko z myślą o przyszłym okresie programowania i ukierunkowaniu działań na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów istotnych dla regionu branż oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacjach.

Ciekawym elementem będzie interaktywny wykład poprowadzony przez ekspertów z dziedziny marketingu,  którzy w nieszablonowy sposób, stosując różne formy komunikacji z uczestnikami opowiedzą nam jak osiągnąć „Sukces w nowych czasach".

Forum połączone będzie z II Regatami Klastrów Polskich, które mają na celu zintegrowanie polskich inicjatyw klastrowych działających w różnych sektorach i branżach, poprzez wzajemne poznanie się i nawiązanie nowych kontaktów.

Już teraz zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach!

Forum Dialogu Klastrów odbędzie się 22 sierpnia w Hotelu Mera SPA w Sopocie. Udział w Forum jest bezpłatny.

Na Regaty Klastrów Polskich zapraszamy 23-24 sierpnia w Sopockim Klubie Żeglarskim.

Rejestracja na stronie www.regatyklastrow.pl do dnia 18 sierpnia.

Ilość miejsc ograniczona

Program dostępny jest TUTAJ

Więcej informacji na stronach:

www.innobaltica.eu       www.regatyklastrow.pl     www.klastry.pomorskie.eu

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja" którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.