"Mama może wszystko - możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy"

$image_alt

Główny Punkt Informacyjny zaprasza 3 listopada 2015 r. w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy's World w Gdańsku, zaczynamy o 9:30

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich przez kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

 W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020;
  • pozostałe formy wspierania przedsiębiorczych mam - instrumenty zwrotne jako alternatywne źródło finansowania na założenie działalności gospodarczej;
  • oferty Instytucji Otoczenia Biznesu skierowane do przedsiębiorstw w województwie pomorskim;
  • „Co mamy dla mamy?" - Wojewódzki Urząd Pracy / Powiatowe Urzędy Pracy;
  • aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3 - dodatkowe wsparcie mam powracających na rynek pracy;
  • spotkanie z doradcą zawodowym.

Miejsce i termin spotkania:
Szkolenie odbędzie się we wtorek 3 listopada 2015 r. w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy's World w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 229, w godz. 9:30-15:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dni 2 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 147.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz PROGRAM SZKOELNIA

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

view szablon artykułu

Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.