Szkoła Przyszłości 2020


Projekt Szkoły Przyszłości 2020 jest innowacją edukacyjną w Europie. Jest to kompilacja indywidualizacji i informatyzacji nauczania wczesnoszkolnego, od klasy 0 do klasy 3. Oparty jest on na metodzie guwernerskiej, teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, filozofii dla dzieci oraz 19 latach doświadczenia autorki w indywidualnym interdyscyplinarnym nauczaniu najmłodszych uczniów (od drugiego roku życia) w L2. Stawia ona sobie za cel przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie 2020 roku.

Dalsza cześć artykułu doc