Raport: Sytuacja MSP w województwie pomorskim w 2012 roku


Zgodnie z Raportem Banku Pekao o sytuacji mikro i małych firm przedsiębiorcy z województwa pomorskiego ocenili pozytywniej ubiegłe 12 miesięcy niż przedsiębiorcy w całym kraju. Z większym optymizmem patrzą też na kolejny rok.  Najlepiej ocena ta wypadła w podregionie trójmiejskim. Liczba pomorskich mikro i małych firm to ponad 110 tys., co stanowi ok. 6,35% mikro i małych firm w Polsce. 8fe0e5f8d780eac647d58ff976007cf2.png

Bank Pekao po raz trzeci przygotował Raport o sytuacji mikro i małych firm. Większość badanych obszarów przedsiębiorcy z woj. pomorskiego ocenili ubiegły rok lepiej niż firmy z całej Polski. Największe różnice widać w przypadku ocen sytuacji branży, oczekiwania na zapłatę i wyniku finansowego firmy. Jedynie zatrudnienie wypadło gorzej na tle kraju. Równie optymistycznie jak 2012 r. pomorskie firmy oceniają swoje perspektywy. Znacznie optymistyczniej niż średnio w Polsce postrzegają przyszłą sytuację gospodarki, przychody i wynik finansowy firmy oraz sytuację branży.

- Najgorzej rok 2012 wypadł w ocenie przedsiębiorców z podregionu trójmiejskiego. Są oni jednak największymi optymistami w kontekście perspektyw. Ubiegły rok najlepiej oceniły firmy z podregionu słupskiego. Przyszłości najbardziej obawiają się właściciele z podregionu starogardzkiego. W całym województwie przedsiębiorcy najbardziej chwalili sobie sytuację związaną z zatrudnieniem oraz dostępem do zewnętrznego finansowania - mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Z trzech edycji Raportu Pekao wynika, że stopniowo w województwie zwiększa się wykorzystywanie finansowania zewnętrznego zarówno w przypadku finansowania działalności bieżącej, jak i inwestycji. W 2012 r. ponad jedna czwarta mikro i małych firm z Pomorza wykorzystywała zewnętrzne środki. Największy odsetek takich firm zanotowano w podregionie starogardzkim (31%). Przedsiębiorcy z tego podregionu oraz z trójmiejskiego deklarują największą chęć do korzystania z niego w nadchodzących miesiącach (28%).

Mikro i małe firmy z Pomorza częściej niż firmy w całym kraju inwestują (48% wobec 43% w Polsce). Jednak w 2013 roku jedynie 33% przedsiębiorców chce inwestować. Najbardziej niechętne do tego są firmy z Gdańska (27%), a najwięcej planów inwestycyjnych mają firmy z podregionu słupskiego (43%).

Eksport mikro i małych firm z woj. pomorskiego jest wyższy niż w Polsce (14% firm eksportujących vs 12%). Oznacza to, że ok.15,5 tysięcy przedsiębiorstw prowadzi działalność eksportową, a to właśnie te firmy znacznie lepiej postrzegają swoją sytuację i perspektywy rozwojowe. Największy odsetek eksporterów działa w podregionie słupskim (19%).

W Raporcie Pekao prezentowane są też najważniejsze według właścicieli przedsiębiorstw bariery rozwojowe. Specyficzne bariery w regionie pomorskim wiążą się m.in. ze słabym popytem na usługi i produkty. Przedsiębiorcy lepiej niż firmy w Polsce ocenili warunki prowadzenia biznesu w zakresie usług świadczonych przez lokalną administrację. Znacznie lepiej niż ma to miejsce w innych regionach kraju mikro i małe firmy z woj. pomorskiego oceniły natomiast jakość usług doradczych świadczonych przez banki w zakresie kredytów.

- Mówiąc o mikro i małych firmach w województwie pomorskim  musimy pamiętać o tym, że co roku w powstaje tutaj około 24,5 tysiąca firm. Raport Pekao pokazuje, że dla młodych firm istotne jest pozyskanie finansowania z zewnątrz oraz kompleksowa obsługa ze strony banków.  Dlatego też zawarliśmy umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i startującym firmom oferujemy kredyt obrotowy z poręczeniem EFI – dodaje Jakub Fulara z Banku Pekao.

Szanse związane z użyciem technologii informacyjnych są jeszcze nie w pełni wykorzystane. Jedynie 61% firm z Pomorza posiada swoją stronę internetową (najmniej w podregionie gdańskim – 48%). Tylko 58% korzysta z oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmy, a 62% wykorzystuje internet przy kontakcie z administracją publiczną. Połowa przedsiębiorców prowadzi działania reklamowe w internecie. Mikro i małe firmy dostrzegają za to korzyści bankowości elektronicznej – używa jej 87% przedsiębiorstw w województwie.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu jest e-gospodarka. Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej jest dostępny na stronie www.pekao.com.pl/mis/raport_SME.

 


Wsparcie przedsiębiorczości na Pomorzu

 

 

Źródło:www.ec.europa.eu

Odnośniki