INNOpomorze Uwolnij ideę! Open your mind!

Ścieżka dostępu do tej strony

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2014-2020

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2014-2020

120 mln zł rocznie na realizację Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020, jest nakierowany na wzrost udziału obywateli i organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych. Będzie wspierał inicjatywy w sferze pożytku publicznego kształtujące warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

W programie zaprojektowano cztery priorytety:

  1. Kreatywność i aktywność obywateli
  2. Współpraca instytucji publicznych z obywatelami
  3. Integracja i solidarność społeczna
  4. Pomoc programowa i organizacyjna

Realizacja Programu FIO na lata 2014-2020 finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa i wyniesie nie mniej niż 120 mln zł rocznie. Projekty ze środków FIO będą finansowane na podstawie przepisów regulujących wybór oferty zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/P,FIO,2014-2020,1189.html

Źródło: www.funduszeonline.pl

Poleć artykuł, wydruk, pdf

Lista wydarzeń

czwartek, 28 maja 2015

Następny dzień » , « Poprzedni dzień

Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.1.52 or higher.

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres e-mail.

E-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.