INNOpomorze Uwolnij ideę! Open your mind!

Ścieżka dostępu do tej strony

Jesteś tutaj: » Aktualności

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2014-2020

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2014-2020

120 mln zł rocznie na realizację Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020, jest nakierowany na wzrost udziału obywateli i organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych. Będzie wspierał inicjatywy w sferze pożytku publicznego kształtujące warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

W programie zaprojektowano cztery priorytety:

  1. Kreatywność i aktywność obywateli
  2. Współpraca instytucji publicznych z obywatelami
  3. Integracja i solidarność społeczna
  4. Pomoc programowa i organizacyjna

Realizacja Programu FIO na lata 2014-2020 finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa i wyniesie nie mniej niż 120 mln zł rocznie. Projekty ze środków FIO będą finansowane na podstawie przepisów regulujących wybór oferty zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/P,FIO,2014-2020,1189.html

Źródło: www.funduszeonline.pl

Poleć artykuł, wydruk, pdf

Lista wydarzeń

Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.1.52 or higher.

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres e-mail.

E-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.